Hør mere om MyHomes

MyHomes ejernes ferieplanlægning

Emma Kristensen Kommunikationskoordinator
Emma Kristensen, Kommunikationskoordinator
Villefranche strand ferie

Vi oplever jævnligt, at MyHomes interesserede kan være bekymrede for planlægningen af ferieuger, og især, hvorvidt det er muligt at få de uger, man ønsker at booke. Planlægning er et vilkår i et delekoncept som MyHomes, og vi råder altid kommende ejerfamilier til at tage det med i overvejelserne. For hvad betyder det i praksis? Vi har samlet de seneste statistikker og ejerberetninger, der gør dig klogere på spørgsmålet.

FORSKELLIGE FERIEØNSKER

Ejerne i vores foreninger befinder sig på mange punkter forskellige steder i livet, og de har derfor forskellige præferencer til deres ferieønsker. Nogle ejere kan rejse, som de vil, hele året rundt, og kan dermed undgå de dyrere topsæson uger. Hvorimod familier med skolebørn ofte er bundet af de faste skoleferieuger, og nødvendigvis må prioritere de uger. MyHomes konceptet tiltaler således mange typer ejerfamilier, der har forskellige ferieønsker, både hvad angår lokation og ferietidspunkt. Og det er netop forskelligheden i ejernes prioriteter, som betyder, at det hele går op i en højere enhed i bookingkalenderen.

“Vi er lykkedes med at få vores førsteprioritet de sidste tre gange, vi har booket. På den ene side kan man sige, at det kan alle ikke få, men på den anden side kan de jo godt, fordi alle har forskellige prioriteter. Det er forskelligt, om man har skolebørn, voksne børn eller ingen børn, og man har derfor ikke de samme prioriteter”, forklarer Mads, der er ejer i en Comfort forening.

SÅDAN FUNGERER DET

Som ejer modtager du hvert år et fast antal point (20) til at booke det efterfølgende års ferier med. Året opdeles i top-, høj-, midt- og lavsæson, og hver uge repræsenterer en pointværdi, der afspejler, hvor attraktiv ugen er i den pågældende bolig.

Tildelingen af point sker over flere weekender, og alle ejere får tildelt lige mange point på samme tidspunkt. Det sikrer, at alle får en fair chance for at booke de boliger i de uger, de ønsker. Det betyder også, at hver ejer maksimalt kan booke en topsæson uge pr. tildeling, da alle point ikke tildeles på én gang. Størstedelen af pointildelingen foregår i starten af året, mens de sidste point tildeles i sensommeren, da det giver luft i bookingkalenderen og dermed plads til, at ejerne kan foretage bookinger i løbet af året.

En ejerfamilie svarede følgende, da vi spurgte dem, om de oplever ulemper ved booking af ophold:

“Man skal planlægge i god tid, og der er begrænset mulighed for at være spontan”, siger Jesper og Anna Dorthe, der er ejere i en Premium forening, og fortsætter:

“Men når det så er sagt, så har vi altid fået vores første eller anden prioritet, så ulemperne er ikke særlig store i praksis, det er mere oppe i hovedet, at man skal vænne sig til at planlægge”.

PLADS TIL SPONTANITET?

Som ejer kan du i gennemsnit booke ni ugers ophold i boligerne, og helt op til 20 uger, hvis du kun går efter lavsæsonuger. Booking-statistikken for 2024 viser, at ejerne i gennemsnit booker seks ugers ferie, hvilket giver god plads i kalenderen. Derudover viser statistikken, at det ikke er alle familier, der bruger deres point lige efter, de er blevet tildelt. Det betyder, at kalenderen ikke bliver fuldt booket i starten af året, og ejerne med point tilbage har plads til spontane ferier.

Helt aktuelt har vi undersøgt de mønstre, der dannes i booking-systemet, efter ejerne har fået tildelt point de første fire gange i år (fire søndage i januar). Det første diagram viser, at langt fra alle ejere booker topsæson uger som deres førsteprioritet. Hele 32% af ejerne på tværs af foreningerne booker ikke de uger, der kategoriseres som de mest attraktive, når de får tildelt point i første runde. Efter fjerde runde viser det andet diagram, at flere ejere har booket topsæson uger, men ikke alle, da 17% af ejerne stadig vælger at booke andre uger. Dette er på trods af, at 22% af topsæson ugerne stadig er ledige på tværs af foreningerne.

“Man lærer sin ejerforening at kende, og man finder ud af, hvad de andre går efter. Man kan få rigelig med uger. Der er lidt spontanitet ved bytte, eller når nogen kun tager afsted i weekenden“, beretter Rikke, der ligeledes er ejer i en Premium forening.

Planlægning af ferieuger er således et væsentligt aspekt i konceptet, men grundet forskellige feriepræferencer, samt kendskab til ens forening, er spontanitet en mulighed i virkeligheden. Desuden medvirker pointtildelingerne, samt booking-systemets design, til, at alle ejere har lige muligheder for at få deres førsteprioriterer, og at kalenderen aldrig bliver fuldt booket på én gang.

Et kig på det samlede antal booking i et år viser, at kapaciteten typisk er udnyttet med ca. 85%. Desuden foregår der en del ombookinger og bytte undervejs, så ejerne oftest får det til at gå op i en højere enhed.

Langt de fleste booker 6-8 uger, og forærer typisk en uge eller to væk til venner og familie.