Hør mere om MyHomes

25. juli kl. 17.30

Tilmeld dig informationsmøde

Økonomi

Vi plejer at sige, at glæden ved at eje fem MyHomes boliger ikke kan gøres op i penge. Men der står en gruppe af investorer bag, som skyder det hele i gang. Nemlig de 29 familier, som alle bliver direkte ejere på lige vilkår af alle fem boliger.

De første 12 ejere, der underskriver, får en ’pionér-rabat’ og vil være dem, der potentielt først får glæde af de to første ejendomme, vi køber. Ellers er vilkår, regler og økonomi ens for alle. Og de månedlige udgifter er stabile, medmindre ejerforeningen selv i fremtiden beslutter at ændre økonomien.

Kontant indbetaling

Som del af en ejerforening hæfter du udelukkende for din egen andel og alle ejere indbetaler deres investering kontant og samtidig indbetales depositum svarende til 12 måneders fællesbidrag. Hvis en ejer på et tidspunkt bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, kan vedkommendes andel, ifølge ejeraftalen, tvangssælges.

Investeringsmidler

Vi får ofte spørgsmål til, om man kan anvende virksomhedsmidler eller investere pensionsopsparingen. Det kan man ikke, og man kan heller ikke stille sin andel til sikkerhed for et lån. MyHomes har et samarbejde med Jyske Bank, som yder ekspert-rådgivning til finansiering af køb af andele i MyHomes, og som tilbyder særlige attraktive vilkår i forbindelse med finansiering af en MyHomes andel. Læs mere under Finansiering.

Skatteforhold

Der betales løbende ejendomsskat i de pågældende lande. MyHomes forestår de løbende skattebetalinger, og beløbet er en del af det fællesbidrag, som alle ejerfamilier indbetaler på månedsbasis. Derudover er hver ejer pligtig at betale ejendomsværdiskat. Det foregår ved, at man selv oplyser ejendommens værdi på sin årlige selvangivelse i Danmark. MyHomes oplyser beløb og rubrik, som oplysningerne skal indtastes i.

Premium bolig, Marbella

Hvert ophold er som et afkast af investeringen

Udover alle fordelene forbundet med komfort og luksus, er der også et økonomisk aspekt at indregne, når MyHomes tanken overvejes. Du investerer en fastlagt sum i fast ejendom, hvor huse og lejligheder repræsenterer en blivende og højst sandsynlig stigende værdi. De løbende udgifter til boligerne dækkes via de månedlige fællesudgifter, bortset fra beløbet til rengøringspersonale, linnedservice og forbrug af el, vand og varme, som faktureres til ejerne efter endt ophold. Fællesudgifterne kan dermed betragtes som økonomi, der afsættes i feriebudgettet. Penge, der ikke forsvinder til hotelværelser eller en udlejer, men i stedet er med til at skabe værdi for dig, for fællesskabets investering og ikke mindst for familiens livskvalitet.

Man sælger, hvis man vil

Hvis du på et tidspunkt beslutter sig for at sælge din andel igen, sker det efter samme principper, som hvis man vil sælge sit sommerhus efter at have ejet det i en årrække. MyHomes assisterer i hele processen, hvis du ønsker det. Typisk handles andelen inden for nogle få uger, og har historisk bibragt et gennemsnitligt afkast til sælger på 40-50% – efter skat.

De første andele i gensalg i f.eks. en Premium forening blev handlet til kr. 2.450.000 og var knap tre år tidligere købt til ca. kr. 1.600.000. Medregner man omkostninger til transaktionen m.m. er der tale om en forrentning på knap 40% (efter skat). Man har altså selv den fulde fordel af en værdistigning.