Hør mere om MyHomes

Tilmeld dig informationsmøde

Økonomi & etablering

Vi plejer at sige, at glæden ved at eje fem MyHomes boliger ikke kan gøres op i penge. Men der står en gruppe af investorer bag, som skyder det hele i gang. Nemlig de 29 familier, som hver får deres navn på skøderne, så alle bliver ejere på lige vilkår af alle fem boliger. De første 12 ejere, der underskriver, får en ’pionér-rabat’ på kr. 75.000 og vil være dem, der potentielt først får glæde af de to første ejendomme, vi køber. Ellers er vilkår, regler og økonomi ens for alle. Og de månedlige udgifter er stabile, medmindre ejerforeningen selv i fremtiden beslutter at ændre økonomien.

KONTANT INDBETALING

Som del af en ejerforening hæfter man udelukkende for sin egen andel og alle ejere indbetaler deres investering kontant og samtidig indbetales depositum svarende til 12 måneders fællesbidrag. Hvis en ejer på et tidspunkt bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, kan vedkommendes andel, ifølge ejeaftalen, tvangssælges.

INVESTERINGSMIDLER

Man kan udelukkende investere med frie midler i MyHomes. Det vil sige, at man ikke kan anvende virksomhedsmidler eller investere pensionsopsparingen. Man kan heller ikke stille sin andel til sikkerhed for et lån, men flere banker har et godt kendskab konceptet, og kan være behjælpelige med at finde løsninger på finansiering.

SKATTEFORHOLD

Der betales løbende ejendomsskat i de pågældende lande. MyHomes forestår de løbende skattebetalinger, og beløbet er en del af det fællesbidrag, som alle ejerfamilier indbetaler på månedsbasis. Derudover er hver ejer pligtig at betale ejendomsværdiskat. Det foregår ved, at man selv oplyser ejendommens værdi på sin årlige selvangivelse i Danmark. MyHomes oplyser beløb og rubrik, som oplysningerne skal indtastes i.

MyHomes koncept

PROCES FOR ETABLERING AF FORENINGEN

1. MyHomes samler 29 familier i to tempi
2. Generalforsamling afholdes, og ejerforening stiftes
3. Investering indbetales
4. Boliger identificeres og handles
5. Boliger renoveres, indrettes og afleveres til ejerne
Tidshorisonten er 1,5-2 år, fra ejerforeningen er fuldtegnet, til nøglerne er overdraget til alle fem boliger. Og vi ved, at så snart alle brikker er faldet på plads, er alle ivrige efter at komme i gang med at nyde investeringen. Vi arbejder i to faser, når vi etablerer ejerforeningen, der skal ende med 29 underskrifter på fem skøder. Dermed bliver ventetiden kortere for de første, der tiltræder.

DE FØRSTE 12 EJERE LÆGGER UD MED TO BOLIGER

Allerede når vi har samlet de første 12 ejere, etablerer vi foreningen og går straks i gang med at finde, investere i, renovere og indrette de første to boliger. Etableringssummen indbetales på en konto, der tilhører ejerforeningen og herfra frigives løbende penge til køb af boliger, renovering og indretning. De 12 ejere booker og bruger de første to boliger, så snart de står klar.

DE NÆSTE 17 MYHOMES EJERE OG TRE BOLIGER SLUTTER RINGEN

Mens vi realiserer de første to boliger, fortsætter vi både med at identificere spændende emner til de næste tre boliger og med at samle de øvrige familier, der skal være med i den endelige
fuldtallige ejerforening. Når alle er klar, udvider vi ejerforeningen på en ekstraordinær generalforsamling, og investeringen indbetales fra de sidst ankomne. Herfra går vi i gang med at investere i de sidste tre boliger for alle 29 forventningsfulde MyHomes ejere. Vi screener løbende markedet for attraktive boliger ud fra nøje definerede kriterier, som alle ejere er bekendt med. Og i takt med at bolig efter bolig når igennem vores nåleøje, præsenteres de for ejerforeningens ejerudvalg, der godkender valget. Ejerudvalget består af tre repræsentanter fra ejerkredsen.

DET AT BLIVE DEL AF ET SAMEJE

Ejerforeningen organiseres i et Partnerselskab (P/S), hvor der eksisterer et sæt vedtægter, husregler og fremfor alt en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes ejerforhold. Når man er flere om at eje fast ejendom og dermed store værdier, er det vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvordan der træffes beslutninger. MyHomes har skabt et aftalegrundlag, der skarpt definerer bestemmelser og regler. Man hæfter kun for sin egen andel.

MAN SÆLGER, HVIS MAN VIL

Hvis man på et tidspunkt beslutter sig for at skille sig af med sin andel igen, sker det efter samme principper, som hvis man vil sælge sit sommerhus efter at have ejet det i en årrække. MyHomes assisterer i hele processen, hvis man ønsker det. Typisk handles andelen inden for nogle få uger, og har historisk bibragt et gennemsnitligt afkast til sælger på 40-50% – efter skat.

De første andele i gensalg i f.eks. en Premium forening blev handlet til kr. 2.450.000 og var knap tre år tidligere købt til ca. kr. 1.600.000. Medregner man omkostninger til transaktionen m.m. er der tale om en forrentning på knap 40% (efter skat). Man har altså selv den fulde fordel af en værdistigning.