Hør mere om MyHomes

Tilmeld dig informationsmøde

MyHomes’ klimafokus

I MyHomes ønsker vi at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Vores virksomhed og MyHomes boligerne sætter et CO2-aftryk, og det ønsker vi at reducere i fremtiden. Et af de vigtige skridt på den rejse er vores første klimaregnskab, som nu er klar.

Tilmeld dig informationsmøde

KLIMAREGNSKABETS FORMÅL

Formålet med klimaregnskabet er at give os vigtige indsigter, så vi kan definere vores målsætninger og ambitioner for at reducere CO2-aftrykket på et oplyst grundlag. Vores ambition er at sætte nogle ambitiøse og realistiske mål for en reduktion af MyHomes’ fremtidige klimapåvirkning.

KLIMAREGNSKABETS BYGGESTEN

I 2022 nedsatte vi en klima-projektgruppe i MyHomes, som fik til opgave at sætte strøm til vores ‘grønne rejse’.

Med kyndig rådgivning fra Erhvervshus Hovedstaden, besluttede vi i foråret 2022 at få lavet et klimaregnskab med det formål at få overblik over MyHomes CO2-aftryk fordelt på aktiviteter og områder. Hertil skulle vi bruge kompetente rådgivere, og valget faldt på Rambøll Management Consulting på grund af deres faglige og internationale kompetencer.

Ved udgangen af 2022 var projektet sat i søen, og i samarbejde med vores rådgivere fra Rambøll har vi indhentet det nødvendige data, som blandt andet indeholder følgende: virksomhedens faciliteter, energiforbrug og transport.

I foråret 2023 opgjorde og præsenterede Rambøll klimaregnskabet efter den omfattende dataindsamling, hvor stort set alle MyHomes’ medarbejdere på tværs af afdelinger har bidraget med information og projekttid.

Lene, Mette, Signe og Thomas på besøg hos Rambøll. De er flankeret af Rambølls rådgiver, Niki Bey, til venstre og konsulent, Anne Sofie Madsen, til højre.
Lene, Mette, Signe og Thomas på besøg hos Rambøll. De er flankeret af Rambølls rådgiver, Niki Bey, til venstre og konsulent, Anne Sofie Madsen, til højre.

MYHOMES BOLIGERNES ROLLE I KLIMAREGNSKABET 

Klimaregnskabet indeholder både emissioner forbundet med virksomheden MyHomes og boligerne. Vi har valgt også at medtage emissioner fra boligerne, da byggeri, renovering og drift af boliger står for en betydelig CO2-udledning. Selvom MyHomes ikke ejer boligerne, køber, bygger, renoverer og indretter vi på vegne af ejergrupperne og har således en indirekte indflydelse på emissionerne.

Klimaregnskabet er udarbejdet i henhold til internationale standarder for opgørelse og rapportering om drivhusgasser og er i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protokollen. Vi har som nævnt valgt at medtage både direkte og indirekte emissioner forbundet med alle MyHomes aktiviteter, og dermed indbefatter regnskabet både scope 1, 2 og 3.

Illustration af MyHomes drivhusgasser efter Greenhouse Gas Protocols standarder
Illustration af MyHomes drivhusgasser efter Greenhouse Gas Protocols standarder

Næste skridt på rejsen bliver at arbejde med de områder af MyHomes’ værdikæde, hvor klimaregnskabet har vist, at de primære drivhusgasudledninger ligger. Læs mere om MyHomes’ klimaregnskab her.