Hør mere om MyHomes

Tilmeld dig informationsmøde

Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer løbende på spørgsmål om vores koncept. Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Generelt

Skal jeg betale ejendomsværdiskat i Danmark?

Ja. MyHomes vejleder i forhold til selvangivelsen.

Hvad er ejerudvalgets rolle?

Ejerudvalgets rolle er at godkende boligkøb efter oplæg fra MyHomes, at autorisere betalinger og generelt være sparring til MyHomes omkring drift af boligerne.

Hvordan vælges ejerudvalget?

På generalforsamlingen vælger ejerne selv et ejerudvalg bestående af tre personer.

Kan jeg leje ud til andre, f.eks. gennem airbnb?

Du må ikke leje boligerne ud, men du er meget velkommen til at låne ud til venner og familie.

Er det ligesom timeshare?

Nej. MyHomes adskiller sig fra timeshare ved, at ejer selv står på skødet og selv disponerer sine ophold.

Er jeg medbestemmende i hele processen?

MyHomes leverer et nøglefærdigt produkt, så du slipper for at forholde dig til mange detaljer undervejs.

Dog repræsenteres ejerne af et Ejerudvalg, som vælges på vegne af puljens ejere. Udvalget bistår MyHomes i udvælgelsen af boligerne, og er godkender på alle udbetalinger fra puljens konto. 

Må jeg forære uger væk?

Ja, det står dig helt frit at invitere familie, venner eller bekendte på ophold i dine boliger. MyHomes skal have oplyst hvem der opholder sig i boligen, men derudover blander vi os ikke hvem du forærer uger væk til. 

Hvad koster en uges ophold?

Hver ejer betaler efter endt ophold obligatorisk slutrengøring inkl. linnedservice samt forbrug af el, vand og varme. Prisen er gradueret i forhold til antallet af personer, der anvender boligen, boligens størrelse og beliggenhed.

For at give et fingerpeg ligger prisniveauet på kr. 1.500-2.000 i gennemsnit for 2 personer pr. ophold. Derudover kommer der et mindre tillæg pr. ekstra person.

Skal jeg selv sørge for rengøring?

Konceptet indeholder en obligatorisk slutrengøring og linnedservice, som MyHomes organiserer. Man skal altså ikke bekymre sig om at bestille den, ej heller hvordan der ser ud, når man møder op i sin bolig.

Hvem kommer jeg til at eje boliger sammen med?

Når alle andele er solgt, indkaldes til den stiftende generalforsamling. Her mødes alle familier til underskrift af samejeaftalen. 

Hvad er honoraret til MyHomes?

Honoraret varierer fra forening til forening, og står derfor i prospekterne for hver forening.

Hvornår er der skiftedag?

Skiftedag er altid mandag, så det er muligt at tage en forlænget weekend uden brug af to ugers point. Desuden er det oftest billigere at flyve på mandage.

Hvad dækker de månedlige fællesudgifter?

De dækker alle udgifter forbundet med at drive de 5 boliger, herunder lokale skatter, forsikringer, wifi, havemand, vedligehold, administration, etc.

Kan jeg altid få den uge jeg vil have?

Vi har udviklet et smart og enkelt bookingsystem. Systemet er indrettet, så det sikrer en fair fordeling, og man kan f.eks. altid være sikker på mindst en uge i en bolig i skolernes sommerferie. Der er masser af plads til alle i kalenderen – samlet 9 uger i gennemsnit om året, men man kan ikke være sikker på altid at få sit førstevalg.

Ugerne er vægtet i forhold til sæson og bolig, hvilket giver en fin balance i udnyttelsen. Der er også mulighed for at stille sig på venteliste til konkrete uger.

Boligerne

Er der afsat penge til vedligehold?

Ja, det løbende vedligehold betales via fællesudgifterne. Derudover er der i etableringsbudgettet afsat et beløb til større vedligehold.

Hvad sker der med mine boliger hvis MyHomes ikke længere eksisterer?

MyHomes er ikke involveret i ejerforeningens økonomi eller i ejerskabet af boligerne. Derfor vil den største konsekvens være, at ejerforeningen skal finde en anden administrator.

Hvad hvis jeg ødelægger noget under et ophold?

Hvis du kommer til at ødelægge noget, sørger MyHomes for genanskaffelse. Mindre genanskaffelser dækkes af fællesudgifterne og større udgifter afholdes af skadesforvolder, med mindre forsikring dækker.

Hvordan sikrer I, at ejerne følger fælles spilleregler i boligerne?

Hver ejerforening har et sæt husregler til boligerne, f.eks. er det ikke tilladt at medbringe husdyr eller at ryge indenfor.

Hvem står som ejer på skødet?

Ejerskabet organiseres i et Partnerselskab, hvilket svarer til, at hver ejer står direkte på skøderne.

Hvilke boliger købes til ejerne?

Vi køber boliger med det største potentiale og den bedste beliggenhed, der typisk skal have en opgradering. Specifikationerne for hver bolig fremgår af Samejeaftalen.

Hvor hurtigt kan jeg tage mine boliger i brug?

Første bolig er typisk klar 10-12 måneder efter, du har investeret. Vores målsætning er, at alle fire eller fem boliger er leveret 18 måneder efter at foreningen er fuldtegnet.

Hvor store er boligerne?

I Comfort er der altid soveplads til minimum 6 personer i lejlighederne og minimum 8 i husene. 

I Premium og Quantus er der altid soveplads til minimum 8 personer i lejlighederne og minimum 10 i husene.

Økonomi

Der er to faser – skal man så betale to gange?

Nej. Man betaler kun for den fase man tilslutter sig.

Hvordan sælger jeg min andel?

Du kan lade MyHomes hjælpe med processen eller selv finde en køber. I begge tilfælde står MyHomes for alt det administrative i forbindelse med omskødning af boligerne.

Hvordan er jeg stillet juridisk i forhold til mit medejerskab?

I et P/S hæfter man udelukkende for sin egen andel. Risikoen er yderligere reduceret ved, at alle indbetaler prisen for deres andel kontant, og ved at boligerne købes kontant. Endvidere indbetales et depositum svarende til 12 måneders fællesbidrag.

Kan jeg belåne min ejerandel?

Du kan ikke belåne din ejerandel. Alle indbetaler investeringen kontant, ligesom boligerne handles kontant.

Hvornår skal pengene indbetales?

Du skal først indbetale investeringen fem dage efter du har deltaget i den stiftende generalforsamling.

Hvad er honoraret til MyHomes?

Honoraret varierer fra forening til forening, og står derfor i prospekterne for hver forening.

Hvem råder over midlerne, som ejerne indbetaler?

Alle indbetalte beløb står på samejets konti og kan kun frigives af en repræsentant for samejet. 

Investeringsbeløbet indbetales på en Etableringskonto og depositum indbetales på Driftkonto.

Hvordan behandler man skat i de enkelte lande?

Skattebetalinger foregår lokalt, og varierer fra land til land. De er en del af de løbende fællesudgifter. Derudover skal man selv oplyse beløb til det danske skattevæsen – det hjælper MyHomes med. 

Kan jeg investere med virksomhedsmidler eller pensionsmidler?

Nej, af skattetekniske årsager, kan du kun investere for frie private midler.

Hvordan finansieres handlerne?

Alle boliger købes kontant.

Booking

Kan jeg booke flere uger i træk?

Ja, bortset fra enkelte begrænsninger f.eks. i vinterferien i Megève. Læs mere om bookingsystemet her.

Hvor mange uger kan jeg booke?

I Comfort og Premium kan du booke i gennemsnit ni ugers ferie hvert år – helt op til 20 uger, hvis det er i lavsæson.
I Quantus kan du booke helt op til 28 uger hvert år, og i gennemsnit 13 uger om året. Læs mere om bookingsystemet her.

Hvordan booker jeg mine ophold?

MyHomes har udviklet et smart og enkelt bookingsystem. Du får en personlig adgang til systemet og kan booke boliger via smartphone eller computer/tablet – forudsat, at du har point på din konto. Du kan til enhver tid se, hvor mange point du har på kontoen, og hvilke boliger du allerede har booket. Læs mere om bookingsystemet og hvornår point frigives her.

Hvor langt frem i tiden kan jeg booke?

Vores bookingsystem er smart og enkelt at bruge. Der kan bookes ophold helt op til 2 år i forvejen, ligesom man kan vælge at booke helt impulsivt til den kommende weekend. Systemet er konstrueret med fokus på fleksibilitet og maksimal udnyttelse for ejerne.

Læs mere om bookingsystemet her.