Hør mere om MyHomes

27. juni kl. 17.30

Tilmeld dig informationsmøde

MyHomes’ første klimaregnskab

Lene Pind, Kommunikationschef MyHomes kommunikations- og PR-indsatser
Lene Pind, Kommunikationschef

I foråret 2023 færdiggjorde MyHomes, med assistance fra Rambøll Management Consulting, udarbejdelsen af virksomhedens første klimaregnskab. Et initiativ, der markerer ønsket om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Klimaregnskabet er baseret på data for hele 2022 og giver et afsæt til at definere virksomhedens målsætninger og ambitioner for at reducere CO2-aftrykket fremadrettet.

Klimaregnskabet er udarbejdet som et high level-regnskab og viser virksomhedens samlede CO2-udledning, energiforbrug og andre væsentlige klimapåvirkninger, og er det første vigtige skridt på vejen mod at arbejde struktureret og målrettet med den grønne omstilling. Resultaterne af klimaregnskabet danner grundlag for at sætte nødvendige og realistiske mål for MyHomes’ fremtidige klimapåvirkning, og er medvirkende til, at MyHomes kan udarbejde en plan, der kan facilitere reduktionen af virksomhedens drivhusgasudledninger.

KLIMAREGNSKAB BÅDE FOR MYHOMES OG BOLIGERNE

Klimaregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protokollen, som er den førende internationale standard for opgørelse og rapportering om drivhusgasser, og omfatter både direkte og indirekte emissioner forbundet med alle virksomhedens aktiviteter, det vil sige både scope 1, 2 og 3. I grafen herunder vises, hvilke emissioner der befinder sig i de tre scopes.

MyHomes har valgt at medtage væsentlige scope 3 emissioner i klimaregnskabet, selvom emissioner forbundet med MyHomes boligerne ikke ligger i MyHomes’ regi. Byggeri, renovering og drift af boliger står imidlertid for en betydelig CO2-udledning, og da MyHomes køber, bygger, renoverer og indretter på vegne af ejergrupperne, har virksomheden en vis indflydelse på emissionerne, hvorfor MyHomes har valgt at medtage disse under scope 3 i regnskabet.

Illustration af MyHomes drivhusgasser efter Greenhouse Gas Protocols standarder

”I MyHomes er vi bevidste om, at vi på trods af vores begrænsede størrelse har en målbar påvirkning på klimaet. Som en del af en branche, der bygger og renoverer, har vi et særligt ansvar – både over for de mange danskere, der betror os opgaven at finde, renovere og indrette deres drømmeferieboliger, men også i forhold til klimaet. Vi har derfor fået lavet virksomhedens første klimaregnskab, og har ligeledes kastet os ud i en række aktiviteter for at reducere vores påvirkning, såsom at minimere madspild, spare på strøm, etc. Det er imidlertid i scope 3, at den markante påvirkning ligger, og derfor har vi sat ambitionerne højt, og har udvidet til at involvere denne del også i klimaregnskabet”, siger Finn Christensen, CEO hos MyHomes.

Opgørelsen af regnskabet har derfor krævet en omfattende dataindsamling, hvor stort set alle MyHomes’ medarbejdere på tværs af afdelinger har bidraget med information om blandt andet indkøb, pendlervaner, forretningsrejser, osv.

SÅDAN SER MYHOMES’ KLIMAAFTRYK UD

Klimaregnskabet for 2022, udarbejdet af MyHomes og Rambøll, viser et samlet klimaaftryk for MyHomes, eksklusiv emissioner forbundet med udvikling og drift af boligerne, på cirka 245 tons CO2-ækvivalenter. For MyHomes findes de primære udledninger i scope 3 særligt i indkøb af varer og ydelser samt forretningsrejserne forbundet med at finde, udvikle og indrette ferieboligerne.

MyHomes’ vision er, at fremtidens ferieform er baseret på deleøkonomi, hvor flere går sammen om at realisere deres drøm om at eje kvalitetsboliger, der er bygget, renoveret og indrettet med omtanke for vores miljø og klima fremadrettet.

Boligerne administreres og drives af MyHomes, der således i rollen som projektansvarlige er medvirkende til at påvirke det CO2-aftryk, MyHomes boligerne efterlader.

”Selvom MyHomes ikke ejer ferieboligerne, har virksomheden indflydelse på, hvordan boligerne opføres og indrettes. Rambøll har derfor efter MyHomes’ eget ønske om at udvise ansvarlighed for sine ejerforeninger og omverdenen generelt også opgjort klimaregnskabet for 2022 inklusive drivhusgasemissionerne forbundet med ferieboligerne”, udtaler Niki Bey, Senior Manager, MSc (MechEng), PhD, Rambøll.

Når udledningerne forbundet med boligerne tilføjes emissionerne forbundet med driften af MyHomes’ egne aktiviteter, ligger det samlede aftryk i 2022 på cirka 1.042 tons CO2-ækvivalenter. Brydes regnskabet ned, bliver det tydeligt, at i tillæg til indkøbte varer og tjenesteydelser samt forretningsrejser, så udgør emissioner forbundet med udviklingen og indretningen af ferieboligerne også en vigtig andel af MyHomes’ samlede drivhusgasudledninger.

NYE INDSIGTER AT NAVIGERE EFTER

Næste skridt på rejsen bliver at arbejde med de områder af MyHomes’ værdikæde, hvor klimaregnskabet har vist, at de primære drivhusgasudledninger ligger. På baggrund af Rambølls anbefalinger vil MyHomes derfor undersøge, hvordan især udviklingsfasen, herunder opførelsen, renoveringen og indretningen af ferieboligerne, kan optimeres fra et klimaperspektiv. Et vigtigt led i dette arbejde bliver, at MyHomes indgår i tæt dialog med de eksisterende samarbejdspartnere og leverandører for at identificere innovative og effektive løsninger med et lavere klimaaftryk.