Hør mere om MyHomes

25. juli kl. 17.30

Tilmeld dig informationsmøde

Får man kun 4 point om året?

Du får 20 points om året á 5 omgange. 4 gange i januar og 1 gang i efteråret. De tildelte point er til brug det efterfølgende kalenderår.

Er I gået bort fra at differentiere prisen i den enkelte forening, så de først tilmeldte får andelen billigere end de senere tilmeldte?

Der er stadig prisforskel mellem fase 1 og fase 2. Eksempelvis koster MH12 Comfort kr. 1.350.000 i fase 1 og kr. 1.400.000 i fase 2.

Forudses der andre ikke forudsete udgifter i løbet af projektets løbetid?

Det fungerer helt, som når du selv ejer bolig. Man kan på forhånd ikke vide, hvad der tilstøder i boligens levetid, men der foretages mindre/løbende vedligehold, og hver forening har som udgangspunkt en vedligeholdelseskonto til at starte ud med.

Kan man gå flere sammen om at købe 1 andel?

Man kan i princippet godt være flere ejere om en andel, men det indebærer en række ting, som ikke altid er lette at håndtere. Derfor vil vi anbefale en individuel drøftelse om emnet.

Der tales om en ejendomskat på ca. DKK. 5000,- om året – er det for alle 5 boliger?

Ja, ejendomsværdiskatten dækker alle 5 boliger

Betyder pointtildelingen, at man fx ikke kan booke 2 sammenhængende uger i højsæsonen?

Man kan sagtens booke 2 eller flere sammenhængende uger, dog gælder det, at i topsæsonen kan man kun booke flere end 2 uger, hvis der er ledigt 1 år inden ophold.

Hvor mange uger i træk kan man booke? Og hvor sent kan man afbestille boligen igen uden at miste point?

Du kan booke, så mange du vil. Dog kan man i højsæson kun booke 2 uger (eller flere hvis boligen er ledig 3 måneder inden). Afbestilling skal ske 8-12 uger (afhængigt af ugens pointværdi) inden ankomstdagen for at pointene tilbageføres. Point tilbageføres ligeledes, hvis en anden ejer booker ugen.

Med så mange ejere (29) kan man så få de uger, man gerne vil have i sommerferien, evt. 2 uger i træk det samme sted? Hvad er jeres erfaring?

Der er naturligvis ingen garanti for specifikke uger, men generelt oplever MyHomes ejere ikke problemer med at få uger i sommerferien. To uger i træk i sommerferien i samme bolig kræver dog lidt ekstra held. Læs meget mere her: https://myhomes.dk/der-er-masser-af-plads-til-alle-i-kalenderen/

Kan man købe/sælge point ejerne imellem?

Ejere er velkommen til at bytte indbyrdes, men der må ikke indgå økonomi. Man må gerne forære/modtage point.

Sker booking efter først-til-mølle princip?

Ja – og der tildeles points ad 5 gange for at få det mest retfærdige system.

Hvad er omsætteligheden af andelen?

Der er løbende stor interesse for gensalgsandele, og de omsættes generelt ganske hurtigt.

Bliver ubrugte point overført fra kvt. til kvt.?

De tildelte point gælder til hele året og udløber ved årsskiftet. Point gælder ikke kun kvartalsvist